top of page

Ulusal Yeterlilikler

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği

Derneğimiz tarafından hazırlanan  “Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye 4)” ve “Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5)” mesleklerine ilişkin yeterlilik taslakları hazırlanmıştır. Hazırlanan taslaklar, 10/02/2015 tarihinde gerçekleştirilen MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi toplantısında görüşülmüş olup, MYK Yönetim Kurulunun 25/02/2015 tarih ve 2015/10 sayılı kararı ile onaylanarak ulusal yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.


Yayınlanan yeterlilikler:

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye 4)
Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5)


Ulusal Yeterlilik nedir?


MYK tarafından onaylanarak UYÇ’ye yerleştirilen bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır.

Ulusal Yeterliliklerin yararları nedir?


Yeterlilikler öğrenme ve değerlendirme amaçlı kullanılarak yaygın ve sargın (informal) öğrenmenin tanınmasına imkân sağlar, kredilerin taşınabilirliği ve ilerlemeyi sağlar, esneklik ve çeşitliliği sağlayarak kariyer hareketliliğini kolaylaştırır.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek? 


MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ' deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için MYK'na yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ'deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

İlgili tebliğ ve kararlar;

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlendi

40 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen toplam 106 meslekte, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununa göre yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesi uyarınca işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar 20 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi ve Çağrı Merkezi Takım Lideri mesleklerinde Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.


Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi 


Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği
bottom of page