Sektör Standartları

EN 15838 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZLERİ STANDARDI

 1. Bilgi Referansları (Atıf yapılan standartlar)
 2. Terimler Ve Tanımlar
 3. Yönetim Stratejisi ve Politika
 4. Müşteri Temsilcileri
 5. Altyapı
 6. Süreçler
 7. Müşteri Memnuniyeti 8. Sosyal Sorumluluk

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 1. Bilgi Referansları (Atıf yapılan standartlar)
 2. Terimler Ve Tanımlar
 3. Kalite Yönetim Sistemi
 4. Yönetim Sorumluluğu
 5. Kaynak Yönetimi
 6. Ürün Gerçekleştirme
 7. Ölçme, Analiz ve İyileşme

ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ STANDARDI 

 1. Bilgi Referansları (Atıfyapılanstandartlar)
 2. Terimler ve Tarifler
 3. Kılavuzluk Prensipleri
 4. Şikayetleri Ele Alma Çerçevesi
 5. Planlama ve Tasarım
 6. Şikayetleri Ele Alma Prosesinin Çalıştırılması
 7. Sürdürme ve İyileştirme

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 1. Güvenlik Politikası
 2. Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 3. Varlık Yönetimi
 4. İnsan Kaynakları Güvenliği
 5. Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 6. Haberleşme ve İşlem Yönetimi
 7. Erişim Kontrolü
 8. Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme ve Bakımı
 9. Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
 10. İş Sürekliliği yönetimi
 11. Uyum

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ

 1. Bilgi Referansları (Atıfyapılanstandartlar)
 2. Terimler ve Tarifeler
 3. İSG Yönetim Sistemi Unsurları
 4. Uygulama ve Çalıştırma
 5. Yönetimin Gözden Geçirilmesi

SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ

 1. Planlama
 2. Uygulama
 3. Kontrol

ISAE 3402 TEKNİK VE FİNANSAL GÜVENCE RAPORU

 1. Planlama
 2. Değerlendirme
 3. Raporlama