Komisyonlar

Regülasyonlar Komisyonu

Çağrı Merkezi sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamak üzere sektörü ilgilendiren, etkileyen tüm regülatif çalışmalar içinde yer alarak gereken aksiyonları alır ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yön verir. Teşvikler, izinli pazarlama, mesafeli satışlar, offshore teşvikler, tehlike sınıfları / iş sağlığı güvenliği konularında çalışmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Komisyonu

Çağrı merkezi sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi için çeşitli projeler geliştirir ve farklı işbirlikleriyle eğitim ve istihdam konularında derneğin sektörde aktif rol almasını sağlar. Aynı zamanda derneğin üniversitelerle yakın ilişki içinde olmasını sağlayarak potansiyel işgücünün çağrı merkezi sektörüne yönlendirilmesi için bilgilendirme çalışmaları yapar. Ulusal meslek standartları ve yeterlilikler, üniversiteler ile ilişkiler, eğitim konularında çalışmaktadırlar.

Kurumsal İletişim Komisyonu

Derneğin kurumsal anlamdaki tüm ilişkilerininhalkla ilişkiler ajansı ile birlikte yürütülmesine ve kamuoyunun sektörle ilgili doğru bilgilendirilmesine destek olur. Aynı zamanda iç iletişim açısından üyelerle dernek arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için düzenli iletişim faaliyetlerinin oluşturulması üzerinde çalışır ve yeni üye kazanımı konularına destek verir.

İş Geliştirme Komisyonu

Derneğe ek gelir yaratıcı faaliyetler, sponsorluk faaliyetleri,  derneğe üye kurum sayısını arttırıcı faaliyetler konularında çalışmaktadırlar.             

Kamu İlişkileri Komisyonu

Sektörün ve derneğin kamu tarafından tanımının yapılmasını ve derneğin referans kuruluş algısının güçlendirilmesi ve sektörün faaliyet alanının genişletilmesi amacıyla, derneğin ilişki içinde olması gereken kurumları belirler. Bu kurumlarla temas sağlanması ve kamu kurumlarının bilinçlendirilmesi için lobi faaliyetlerini yürütür. Derneğin kamu kurumlarıyla iletişimini sürekli kılmak için uygun stratejileri saptar ve kamu tarafından yürütülen projelerde derneğin aktif rol almasını temin eder.

Bilgi Merkezi Komisyonu

Çağrı merkezi sektöründe ihtiyaç duyulan bilgi, araştırma ve raporlarla ilgili olarak, derneğin sektörün bilgi merkezi olma hedefini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan konuların saptanması, raporlanması ve yayınlanması için faaliyet gösterir. Sektörü ilgilendiren tüm standartlar, sektörel ve teknolojik bilgi merkezi olma konularında çalışmaktadırlar.