2022-2025 Yol Haritamızı Belirlemek Üzere Strateji Çalıştayımızı Gerçekleştirdik

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2022-2025 yıllarında izleyeceği yol haritasını belirlemek üzere, Nar Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdür’ü Ozan Kuşçu’nun moderasyonunda, İlk olarak gündemleri sonrasında ise aksiyon adımlarını belirlemek üzere 2 adet çalıştay gerçekleştirdi.

Sektörümüzün tüm ihtiyaçlarının, paydaşlarımız ve üyelerimiz nezdinde değerlendirildiği çalıştaylarda; Derneğimizin misyonu ve vizyonunun günümüz şartlarına daha uygun olacak şekilde güncellenmesi ve yeniden oluşturulması, Türkiye’de müşteri etkileşim ve deneyiminin mükemmelleştirilmesi, çağrı merkezi ifadesinin yapılan işi tam olarak ifade edememesi sebebiyle günümüz koşullarına göre güncellenmesi, hizmet ihracatını geliştirilmesi, çalışanlarımızın niteliklerinin arttırılması gibi önemli pek çok konuda görüşler paylaşıldı.

Çalıştay sonucunda belirlenen konu başlıklarında komiteler kurulması ve her komiteden sorumlu en az 2 Yönetim Kurulu Üyesi atanması, komitelerin çalışma standartlarının belirlenmesi gibi kararlar alındı.