Net Call Center Genel Müdürü Esat Kubilay Yorga "Çalışan Odaklı Yaklaşım Her Zaman Önceliğimiz Oldu"

Günümüz iş dünyasında en önemli kaynak olan insanın tüm firmaların odak noktasında olması gerekir. Firmaların çalışanlara sağlayacak olduğu; iletişim, motivasyon, ödüller ve kurumsal aidiyet gibi rekreasyon boyutları çalışanın verimliliğini arttırarak yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerini geliştirecektir.

Pandemi döneminin firmamıza en büyük etkisi home office çalışma modeline geçmemiz oldu. Çalışanların sürekli olarak ofisin sosyal ve dinamik ortamından uzakta olması gündelik yaşamlarını rutin hale getirdi. Bu rutinlerin dışına çıkarak çalışanlarımızın motivasyon ve verimliliğini arttırmak amacıyla iletişimi her zaman ön planda tuttuk. Öncelikli olarak çalışanlarımıza uyguladığımız memnuniyet ve öneri anketimizi geliştirerek pandemi dönemindeki beklenti ve isteklerine yönelik analizler yaptık. Bu doğrultuda online ekip toplantılarına ağırlık vererek ekip içi iletişimi güçlendirdik. Bunların yanı sıra ekipler içerisinde ve ekipler arasında yine online yarışmalar düzenleyerek dinamizmi arttırdık ve proje bazlı başarılı çalışanlarımızı ödüllendirdik. Aynı zamanda kademeli normalleşme süreciyle beraber hibrit çalışma modeline geçerek çalışanlarımıza hem ofis ortamında hem de home office modelinde çalışma esnekliği sağladık. Yine normalleşme süreciyle; pandemi döneminin fiziksel ve zihinsel zindeliğimize olan olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için şirket içi motivasyon etkinliklerine ağırlık verdik.

Yapmış olduğumuz tüm uygulamaların temel amacı çalışanlarımızın; ekibin bir parçası olduğunu hissetmelerini ve işlerini severek yapmalarını sağlamak. Çalışanlarımız için bu uygun koşulları sağladığımızda; kendileri, müşterilerimiz ve de firmamız için başarı ve yüksek performans kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple daha önce de belirttiğim gibi çalışan odaklı yaklaşım her zaman önceliğimiz olmuştur.

Genç çalışan profilinin ağırlıkta olduğu bizim gibi firmalarda ve sektörlerde; çalışanların dinamizmini korumaya hatta zaman zaman bunu arttırmaya yönelik uygulamalar ön planda olmalı. Çalışanlarımıza yapmış olduğumuz anketlerde de görüldüğü gibi genç çalışanlar için; ergonomik iş ortamı yaratılması, çalışanların iletişimini, motivasyonunu arttıracak etkinlikler ve sık sık yapılacak olan ödüllendirmeler verimliliklerini olumlu yönde etkilemektedir.