İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve İleti Yönetim Sistemi Yetkilileri İle Üyelerimize Özel Seminer Gerçekleştirdik

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca hayata geçirilen ve tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemi olan İleti Yönetim Sistemi ile sektörümüze de pek çok yenilik geldi. İYS Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu süreç, hizmet sağlayıcıların pazarlama-satış amaçlı ticari iletişimlerini, çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor. İYS sistemiyle ticari elektronik ileti gönderimi süreçlerinin daha etkin yürütülmesinin sağlanması ve tüm izin alma, reddetme vb. hakların süreçteki tüm taraflarca tek bir kanaldan yönetilmesi hedefleniyor.

Dernek olarak biz de bu değişikliklerin beraberinde getirdiği soru işaretlerini gidermek ve yorum farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla 19 Şubat 2021 tarihinde, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Kayış ve İYS Genel Müdürü Tolga Tüfekçi’nin katılımıyla üye kurumlarımıza özel bir seminer gerçekleştirdik. Pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleşen seminerimizde 100’e yakın katılımcı yer alırken, katılımcılarımız İYS süreçleriyle ilgili tüm sorularını süreç sahibi yetkililere iletme fırsatını buldular.