Başkandan Mesaj

Merhaba,

 

Covid-19 salgını henüz etkisini yitirmese de 1 Haziran tarihi itibariyle ülkemizde kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş oldu.  İçinde bulunduğumuz bu sürecin, salgında ikinci ve üçüncü dalgaların gerçekleşme ihtimallerinin yakından takibini de içeren, tedbirli bir yaşam dönemi olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum.

 

Bu süreç ve kısıtlamaları sektörümüz açısından değerlendirdiğimizde, özellikle sosyal mesafenin korunmasını zorunlu kıldığından çağrı merkezi çalışanlarının tamamının ofisten çalışmaya başlamaları mümkün olamıyor. Bunun yanı sıra, ofis ortamında maske kullanımı zorunluluğu da, sürekli konuşularak yapılan işin konforu açısından olumsuzluklar barındırıyor. Tümden veya kısmi ofise geçiş planları, tüm getiriler ve riskler göz önüne alınarak verilmesi gereken ve çalışan-işveren-marka arasında mutabakat gerektiren bir karar olmakla birlikte sektörümüzde ofislere dönmenin riskleri, ofise geçişin sağlayacağı getirilerle kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Bu nedenle de tüm üyelerimize ve çağrı merkezlerine Eylül 2020 tarihine kadar ofise geçmemelerini, salgının seyrine bakarak Eylül 2020 tarihine kadar evden hizmet vermeye devam etmelerini, salgının etkisini kaybetmesi anlamında çok büyük bir değişim söz konusu olmaması halinde de bu süreyi yılsonuna kadar uzatmalarını tavsiye ettiğimiz oldukça detaylı bir çalışma hazırlayarak paylaştık.

 

Çeşitli zorunluluklarla deneyimlenen evden çalışma modelinin, pandemi sonrasında da  birçok çağrı merkezi için olağan çalışma modeli haline geleceği aşikardır. Çünkü bu modelin; hem hijyen, insan kaynağına ulaşım kolaylığı ve maliyet tasarrufu gibi konularda Çağrı Merkezleri açısından hem de çalışma esnekliği ve zaman tasarrufu gibi konularda çalışanlar açısından birçok avantaj barındırdığını gördük. Covid-19 riski, aşı veya ilaç bulunmadığı sürece sosyal ve iş hayatımızda varlığını koruyacak. Bu süreçte, iş modellerini evden çalışma şeklinde revize edebilen sektörler hizmet sunmaya ve çalışanlarını korumaya devam edebilecekler. 

 

Burada kritik olan konu; yasal düzenlemelerin ve teşviklerin, evden çalışma modelini sürekli kılmayı destekleyici şekilde yenilenmesi ihtiyacıdır. Dernek olarak bu noktada ilgili kanun koyucularla temas halinde olacağımızı şimdiden ifade edebilirim.

 

Bu zorlu süreçte bildiğiniz üzere yüz yüze hizmet verilemeyen çoğu alandaki süreçler dijital kanallara ve çağrı merkezlerine yönlendirildi ve sunulan hizmetler kesintiye uğramadı.  Evinden çıkamayan vatandaşlar, taleplerini karşılayabilmek, sorularına yanıt bulabilmek için her zamankinden daha fazla çağrı merkezleri ile temas ettiler. Sektör olarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmada kritik öneme sahip bir iş kolu olduğumuz bir kez daha anlaşıldı. Biz de Dernek olarak evlerinden hizmet veren tüm çalışanlarımıza, bu zorlu ve yoğun süreçte gösterdikleri gayret ve başarı için teşekkürlerimizi kısacık ama çok anlamlı bir video ile paylaştık. Henüz izleyememiş olanlar için Derneğimizin websitesinden bu videoyu mutlaka izlemelerini tavsiye ederim.

 

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere,

 

ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı

S.Rengin Ağılönü