T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ziyaretimiz

Yönetim Kurulu Başkanımız Rengin Ağılönü, Başkan Yardımcılarımızdan Çağatay Aynur, Eniz Akdağ ve Genel Sekreterimiz Demet Koçkal’dan oluşan temsil heyetimiz, İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın ve Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar’ı, Ankara’da ziyaret ettiler. 

Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren Ticari Elektronik İletilerin Gönderimine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Yönetmeliğe ilişkin güncel bazı gelişmeler olduğu ve izinli veritabanlarının tek bir sistem üzerinde tutularak takibinin ve yönetiminin yapılacağına dair bilgi aldık. Sektörümüzü de etkileyecek bu yeni düzenleme taslağını hemen kendilerinden temin ederek üyelerimizle paylaştık ve uygulamada sorun yaşanacak veya net olmadığını düşündüğümüz hususlar için genel bir sektör görüşü hazırlayarak Genel Müdürlüğe ilettik. 

Öneri ve görüşlerimizin dikkate alınarak düzenlemenin hayata geçirileceğine dair bilgi aldığımız konuyu Dernek olarak takip etmekteyiz.