Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Seminerine Katıldık!

Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) tarafından Mayıs ayı içinde Ankara’da sınav merkezi olmak isteyen kuruluşlara yönelik bilgilendirmenin yapıldığı 2 gün süren seminerine katıldık.

Mesleki Yeterlilik Kurumu faaliyetleri, Ulusal Yeterlilikler,Ulusal Meslek Standartları, Yetkilendirme Süreci ve Portal Kullanımı, Yetkilendirme Kriterleri gibi konular eğitimde yoğun bir şekilde işlendi ve sınav merkezi olma yolunda oldukça faydalı bilgiler edindik.