BTK etkinliğinde sektörümüzün sorunlarına çözüm aradık

Çağrı Merkezleri Derneği olarak,  BTK İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen ve kuruma bağlı sektörlerde ihtiyaç duyulan proje ve yasal düzenlemelerin belirlenerek kısa ve orta vadede sektörlere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “BİT ve Posta Sektörlerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler” ilişkin toplantıya, sektörümüzü temsilen davet edildik. Katıldığımız toplantıda sektör olarak gündemimizde; genel ve özel teşvik ihtiyaçları, “Tehlikeli” işkolları arasında yer alan sektörümüzün “Az Tehlikeli” işkoluna alınması yönünde taleplerimiz, İzinli Pazarlama Kanun Tasarısının revize edilerek uygulamaya alınması, Mesafeli Satışlara ve Finansal Hizmetlere İlişkin Sözleşmeleri Düzenleyen Yönetmeliğin revize edilmesi gibi konuların yer aldığını aktardık. Sektörümüzün desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladığımız toplantıda, gerekli mercilerden aksiyon alınması yönünde taleplerimizi dile getirdik.