Çağrı Merkezleri Derneği’nin Ankara ziyareti

Çağrı merkezi sektörünün faaliyetlerinin genişletecek en önemli hizmet alanlarından biri de sigortacılık hizmetleri. Konuyla ilgili yayınlanan “Elektronik Ortam ya da Çağrı Merkezleri Kanalıyla Sigorta Sözleşmelerinin Akdedilmesi İçin Gerekli Teknik Altyapı Hakkında Genelge” kapsamında sektörün görüşlerini aktarmak üzere Çağrı Merkezleri Derneği Yöneticileri  Ankara’yı ziyaret etti. 

Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından Hakan Çelik, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Akar ve Tolga Başarır ile Genel Sekreter Demet Koçkal’dan oluşan Çağrı Merkezleri Derneği Temsil Heyeti,  23 Eylül 2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç ile buluştuğu görüşmede; sözkonusu genelge kapsamında öngörülen gerekliliklerden teknik personel bulundurma zorunluluğu, acente olma zorunluluğu ve genelgede bahsi geçen standart metin kapsamının  detayları üzerinde ilerleyen bir zamanda tekrar biraraya gelmek üzere hemfikir olundu. Çağrı Merkezleri Derneği Temsil Heyeti ek olarak, SEGEM tarafından verilen eğitimlerinin sınırlı sayıda ve illerde açılması sorununu aktararak özellikle çağrı merkezi bulunan diğer Anadolu illerinde de bu eğitimlerin açılmasının gerekli ve faydalı olacağını da Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç’e öneri olarak sundu. Öneriyi oldukça olumlu yaklaşan Genç, bu konuda Çağrı Merkezleri Derneği ile işbirliği yapmaktan memnun olacaklarını da ifade etti.