ÇMD Yönetim Kurulu Toplantısı 8 Temmuz 2014 Tarihinde Gerçekleştirildi

Gündemdeki konularla ilgili bilgi paylaşımında ve görüş alışverişinde bulunulan ÇMD Yönetim Kurulu Toplantısının en önemli gündemi; T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasanın Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından revize edilen, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan, “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik Taslağı“ ile  “Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik Taslağı” nın, bakanlığın web sitesinde kamuoyu görüşüne açılması oldu.  

Taslak yönetmelikte önceki haline kıyasla çağrı merkezi sektörünü rahatlatan bazı revizeler yapılmış ve açıkta kalan bazı noktalar netleştirilmiş olsa da taslak üzerinde Çağrı Merkezleri Derneği tarafından tekrar değerlendirme yapılması ve Dernek görüşü olarak yetkililere iletilmesi konusunda tüm Yönetim Kurulu Üyeleri hemfikir oldu. 

Toplantıda her iki yönetmelik taslağı da özellikle tele satış ve tele pazarlama alanında iş süreçlerini etkileyen hususlar olması nedeniyle tüm üyelerin konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve görüşlerinin derlenerek Bakanlığa iletilmesine karar verildi. Bakanlığa iletilen görüşlerin değerlendirmeye alınmasıyla son halini alacak yönetmeliklerin, gecikmeden yürürlüğe girmesi bekleniyor.