ÇMD olarak BDDK'yı ziyaret ettik

Çağrı Merkezleri Derneği olarak üyelerimize ve sektörümüze fayda sağlayabilmek adına, sektörümüzü temsilen kamu kurumlarıyla olan ilişkilerimizi güçlendirmeyi ve sektörümüzü etkileyen düzenlemelerle ilgili gündemleri, gelişmeleri yakından takip edebilmeyi, süreçlere dahil olabilmeyi kurulduğumuz günden bu yana kendimize misyon edindik. Bu bakış açısı ile yakın temas halinde olmak istediğimiz BDDK tarafında da bu anlamda önemli bir girişim başlattık ve BDDK içerisinde bankacılık sektöründeki çağrı merkezleriyle ilgili birim olan Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Mustafa Şavluk ve BDDK Özel Koordinatörü Olgar Süner ile 11 Nisan tarihinde, Türkiye Bankalar Birliği’nde biraraya gelerek oldukça verimli geçen bir tanışma ziyareti gerçekleştirdik. Kurum olarak çağrı merkezi sektörü ile ilgili konularda Derneğimizi doğrudan referans alabileceklerini ifade edebilmek adına önemli gördüğümüz bu görüşmemizde genel olarak; derneğimizden, faaliyetlerimizden, gündemlerimizden bahsederek sektörümüzün geneline ilişkin bilgiler paylaştık. Bankacılık sektöründeki çağrı merkezleri ile ilgili BDDK ve TBB tarafından hazırlığı yapılan düzenlemelerin hazırlık süreçlerine sektör temsilcisi olarak Derneğimizi de dahil edebileceklerini, Derneğimizden de doğrudan faydalanabileceklerini aktarırken BDDK tarafında sektörümüzü ilgilendiren gelişmeler hakkında da bilgi edinme fırsatı bulduk. Görüşmemizde kurum yetkilileri tarafından bankacılık sektöründeki çağrı merkezlerinde de hizmet kalitesine ilişkin usul ve esasları belirleyen bir düzenlemenin yakın zamanda uygulamaya alınması için hazırlıkların yapıldığını tarafımıza iletildi ve bu hazırlık sürecinde Derneğimizden de görüş alınmasının faydalı olacağı noktasında hemfikir olundu. Yaklaşık 1 saat süren ve oldukça samimi bir havada geçen görüşmemizin sonunda ilk fırsatta tekrar biraraya gelmek üzere karar aldık ve Derneğimizin tüm faaliyetlerinin özeti niteliğindeki 2013 Faaliyet Raporumuzu da kurum yetkililerine ilettik.