Taslak Ulusal Yeterlilikler Görüşe Çıktı!

ÇMD tarafından Müşteri Temsilcisi ve Takım Lideri meslekleri için hazırlanan Taslak Ulusal Yeterlilikler, websitemizde ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)’nun websitesinde kamuoyu görüşüne 1 ay süre ile açıldı. Hazırlanan bu değerli çalışma için tüm kamuoyundan 02.05.2014 tarihine kadar görüş ve öneriler bekleniyor.

Ulusal Yeterlilik, MYK tarafından onaylanarak UYÇ’ye yerleştirilen bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandan oluşuyor.

Ulusal Yeterlilikler, öğrenme ve değerlendirme amaçlı kullanılarak yaygın ve sargın (informal) öğrenmenin tanınmasına imkân sağlarken, kredilerin taşınabilirliği ve ilerlemeye olanak tanıyor. Ayrıca esneklik ve çeşitliliği sağlayarak kariyer hareketliliğini kolaylaştırıyor.

Taslak Ulusal Yeterliliğe ilişkin görüş ve önerilerinizi en geç 02.05.2014 tarihine kadar Ulusal Yeterlilik Görüş Formu’nu doldurarak Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:4 Akkom Ofis Park 2.Blok Kat:10 D:21 Ümraniye / İstanbul adresine  ya da  nigarakca@cagrimerkezleridernegi.org    mail adresine gönderiniz. Görüş ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Görüşe Sunulan Taslak Ulusal Yeterlilikler;

Ulusal Yeterlilik Görüş Formu