Hem Değişiyoruz Hem Büyüyoruz!

2014 ile beraber, tahsilat başarısının “doğru iletişim” temeline dayandığını tecrübe ettik. Gün geçtikçe büyürken; unvan, misyon ve tür değişikliği ihtiyacının da gerekliliğini öngördük.

Yeni yılda günü ve geleceği yakalamak adına, artık sadece bir çağrı merkezi değil, aynı zamanda bir “iletişim merkezi” olduğumuz gerçeğini görerek, bu doğrultuda, benimsediğimiz sürekli gelişme ilkesiyle, iki önemli değişikliğe gittik. 

İlk olarak unvan değişikliği yaparak; “RGN İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi” olarak girdiğimiz 2014 yılında, bu unvanla birlikte aslında; tahsilat başarımızın temel felsefesini ve yeni misyonumuzu özetleyen “iletişim” şifresini, resmi kimliğimizde vurguladık. Bununla birlikte;

Var olduğumuz günden bu yana logomuzda alacaklı ile borçlu arasındaki dengeyi sağladığımızı anlattık. Yeni yılda, tahsilatı bir yardım biçimi olarak benimseyen bakış açımızı temsilen; alacaklı ve borçluyu ortak noktada buluşturduğumuzu ve karşılıklı menfaatlerin RGN’nin hassasiyeti ile korunduğunu ifade etmek adına logomuzu yeniledik. 

“RGN İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi” olarak, kurulduğumuz günden bu yana olduğu gibi, 2014 yılı ve devamında da organizasyon ve kurumsallaşma çalışmalarımızla güçlenmeye ve müşterilerimiz ile çalışanlarımız için fayda sağlarken aynı zamanda “vazgeçilmez” olmaya devam edeceğiz.