Üyelik Kriterleri

Dernek tüzüğünde belirtildiği gibi; Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, tüzüğün ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen tüzel kişilerden oluşur. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Asıl üye adayı kurumun öncelikle ve asgari olarak aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

  • Çağrı merkezi hizmeti sunması ve/veya çağrı merkezi hizmetini dış kaynak yoluyla yürütüyor olması.
  • Bu faaliyetini en az 12 aydır sürdürüyor olması.
  • İç kaynak ve/veya dış kaynak yoluyla çağrı merkezi hizmeti veren en az 20 adet müşteri temsilcisi olması.
  • Hizmet standardına yönelik asgari ACD (Otomatik Çağrı Dağıtım Sistemi – Automatic Call Distribution) ve/veya otomatik arama sistemi altyapısının olması.
  • En az 1 ÇMD üyesi tarafından referans gösterilmesi.

Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.